Τι είναι Χρήμα


Στην πραγματικότητα, το τι είναι χρήμα δεν είναι απλό ζήτημα. Κι αυτό ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ανθρώπινη εφεύρεση, μια ιδέα, στην οποία τείνουν να δίνουν περιεχόμενο άνθρωποι και, συχνά, αυτοί που κατέχουν πλούτο –πιστεύω επειδή έχουν το χρόνο και ασχολούνται και επειδή στηρίζουν το περιεχόμενο που της δίνουν, με την ενασχόλησή τους με τον πλούτο. Σε διαφορετικές εποχές, αυτό γίνεται με διαφορετικούς τρόπους, αφού το χρήμα αλλάζει (άλλοτε πίστωση μετρημένη σε σιτάρι, άλλοτε ασήμι, άλλοτε χρυσός, άλλοτε χρήμα με διάταγμα/fiat money κλπ). Κάποια στιγμή θα γράψω για το τι είναι, ειδικά σήμερα, χρήμα. Εδώ, θα ασχοληθώ με το τι είναι χρήμα σε όλες τις εποχές· την έννοια του χρήματος.

Συνέχεια

Advertisements

Είδη και Ποσότητα Χρήματος στη Ζώνη του Ευρώ: Η Ελληνική Συμβολή


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατηγοριοποιεί το χρήμα [1], ή τα νομισματικά μεγέθη (monetary aggregates) όπως τα ονομάζει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), σε τρεις γενικές κατηγορίες. Τις ονομάζει στενό χρήμα (narrow money), «ενδιάμεσο» χρήμα («intermediate» money) και ευρύ χρήμα (broad money), ή M1, M2 και M3, αντίστοιχα. Συνέχεια